Opracowania

adobe-icon-02Zmiana zachowań agresywnych i przemocowych dzieci i młodzieży na zachowania pożądane i społecznie akceptowane
adobe-icon-02
Psychologiczne aspekty gotowości szkolnej – sfera intelektualna, emocjonalna i społeczna
adobe-icon-02Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
adobe-icon-02RYZYKO DYSLEKSJI – czyli zagrożenie wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
adobe-icon-02Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne jako forma stymulacji małego dziecka – materiał dla nauczycieli
adobe-icon-02Rola rodzica w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dziecka
adobe-icon-02Ruch rozwijający jako jedna z metod terapii zaburzeń rozwoju dziecka – informacje dla rodziców
adobe-icon-02Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego – artykuł
adobe-icon-02Masażyki i zabawy paluszkowe
adobe-icon-02Zabawy ruchowe dla dzieci od 3 r.ż.
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 1
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 2
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 3
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 4
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 5
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 6
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 7
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 8
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 9
adobe-icon-02Zabawy logopedyczne 10
adobe-icon-02Kryzys psychologiczny w okresie pandemii – pierwsza pomoc
adobe-icon-02Krótki poradnik dla rodziców – jak wspierać dyslektyczne dziecko
adobe-icon-02Co mogą zrobić rodzice – jak pomóc dziecku w nauce?
adobe-icon-02Mnemotechnik, jako skuteczny sposób nauki
adobe-icon-02ebook „Masz tą moc” – Wydawnictwo Olesiejuk
adobe-icon-02Jak skutecznie zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą – wskazówki do pracy dla nauczycieli i wychowawców.

 

adobe-icon-02
Jak mówić o wojnie w Ukrainie – materiały dla rodziców
adobe-icon-02
Jak zachowywać się w obliczu wojny w Ukrainie – informacje dla pedagogów
adobe-icon-02Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
adobe-icon-02RYZYKO DYSLEKSJI – czyli zagrożenie wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu