Zalecenia

I. Nadpobudliwość

Zalecenia dla rodziców dzieci nadpobudliwych
Zalecenia dla nauczycieli dzieci nadpobudliwych

 

II. Nadmierna lękliwość

Postępowanie z dzieckiem lękliwym
Wychowanie lękliwego dziecka

 

III. Trudności w czytaniu i pisaniu

Recepty na dobre czytanie
Recepty na dobre pisanie
Potyczki z ortografią – samodzielna praca starszych uczniów