Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) może być wykorzystana do przesyłania dowolnej korespondencji kierowanej do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju, ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka-Zdrój. Dla dokumentów doręczanych w postępowaniu administracyjnym wymagane jest opatrzenie ich podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Metodą dostarczania dokumentów elektronicznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest przekazanie dokumentu poprzez ePUAP – na adres: /PPP_RZ/SkrytkaESP

W celu skutecznego złożenia pisma w formie elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju konieczne jest:

  • posiadanie:
    • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
    • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego,
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Adres platformy ePUAP: epuap.gov.pl
Podręcznik użytkownika platformy ePUAP: Instrukcje i Podręczniki

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii:

 

1/ Nowa organizacja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

 

2/ w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

 

0 18 26 77 604
515 791 549
515 791 565
727 606 610

 

3/ prosimy o składanie dokumentów do Poradni drogą pocztową na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
ul. Słowackiego 2
34-700 Rabka-Zdrój

 

4/ Zachęcamy do odwiedzania na naszej stronie zakładkę „"WSKAZÓWKI”, gdzie w „Opracowaniach” będziemy sukcesywnie zamieszczać wskazówki, porady oraz informacje dla rodziców i nauczycieli oraz konkretne ćwiczenia do pracy z dziećmi.

 

5/ Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanym w Aktualnościach.

Skip to content