Zmiana terminu spotkania Grupy wsparcia psychologów i pedagogów szkolnych

W związku ze zmianą terminu ferii w roku szkolnym 2020/21 zaplanowane w dniu 13.01.2021 (środa) spotkanie Grupy wsparcia psychologów i pedagogów szkolnych zostaje przeniesione na dzień 20.01.2021 r. (środa). O godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie Grupy on-line poprzez meet.google.com. Wygenerowany kod spotkania zostanie przesłany na adresy e-mail pedagogów oraz na Grupę Pedagożki na Messengerze. Natomiast […]

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2021

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju jako placówka nieferyjna również w okresie ferii realizuje swoje zadania statutowe, w tym diagnostyczne, terapeutyczne i interwencyjne. Specjaliści zatrudnieni w Poradni: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, w ramach możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki, oferują możliwość konsultacji i wsparcia w sytuacji kryzysowej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez […]

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju zgodnie z harmonogram spotkań zaprasza na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych w dniu 07.12.2020 r. W związku z obowiązującym reżymem sanitarnym nie ma możliwości spotkania się w grupie na terenie naszej placówki. Dlatego proponujemy, aby spotkanie on-line odbyło się o godzinie 9.00, a następnie […]

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Zaproszenie na pierwsze spotkanie w dniu 15.10.2020 r.,  o godz. 15.00. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 wzbogaca swoją ofertę o nową formę wsparcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia skierowaną tym razem do specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracujących z dziećmi posiadającymi […]