SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RABCE ZDROJU

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RAGCE ZDROJU

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych:
pedagodzy.ppprabka@gmail.com

Harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2021/22

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających:
wspomagajacy.ppprabka@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów:
logopedycznysalon@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli:
siecprzedszkoli.ppprabka@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka