SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RABCE ZDROJU

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RABCE-ZDROJU

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych:
pedagodzy.ppprabka@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających:
wspomagajacy.ppprabka@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów:
logopedycznysalon@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli oraz specjalistów prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
siecprzedszkoli.ppprabka@gmail.com

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z afazją