Zgłoszenia Dokumenty Zalecenia

Zgłoszenia

Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne.

Czytaj dalej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiedającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Czytaj dalej

Zalecenia

Nadpobudliwość, nadmierna lękliwość, trudności w czytaniu i pisaniu

Czytaj dalej
Oferta zajęć dla dzieci i rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju na rok szkolny 2021/2022 Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym „Kreatywne przedszkolaki”. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII i VIII – Jak się uczyć? Grupa Rozwoju Osobistego Młodzieży GROM dla uczniów klas VI i VII. Zajęcia warsztatowe dla uczniów […]

Czytaj dalej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę. Niepowodzenia szkolne Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału Zgłoszenie na badanie (pdf) – Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają […]

Czytaj dalej

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RABCE ZDROJU

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RAGCE ZDROJU

Czytaj dalej

Misja Poradni

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży podejmując działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, doradcze, psychoedukacyjne i orzecznicze. Pomagamy rozwiązywać zgłaszane problemy wspierając działania wszystkich osób podejmujących trud wychowania i kształcenia młodych ludzi.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wysokim poziomie kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy. W kontaktach z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę nacechowaną szacunkiem, tolerancją, otwartością i życzliwością. Zapewniamy im dyskrecję i poszanowanie praw.

Zapraszamy

Zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdroju