Zgłoszenia Dokumenty Zalecenia

Zgłoszenia

Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne.

Czytaj dalej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiedającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Czytaj dalej

Zalecenia

Nadpobudliwość, nadmierna lękliwość, trudności w czytaniu i pisaniu

Czytaj dalej
Oferta poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce – Zdroju jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju jest placówką oświatową i wszystkie świadczone usługi wykonuje nieodpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu przez rodziców dziecka lub przez pełnoletnią młodzież. Rejon działania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju swoją działalnością obejmuje teren: Miasta i Gminy Rabka-Zdrój […]

Czytaj dalej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę. Niepowodzenia szkolne Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału Zgłoszenie na badanie (pdf) – Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają […]

Czytaj dalej

Oferta zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju na rok szkolny 2019/2020

Czytaj dalej

Misja Poradni

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży podejmując działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, doradcze, psychoedukacyjne i orzecznicze. Pomagamy rozwiązywać zgłaszane problemy wspierając działania wszystkich osób podejmujących trud wychowania i kształcenia młodych ludzi.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wysokim poziomie kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy. W kontaktach z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę nacechowaną szacunkiem, tolerancją, otwartością i życzliwością. Zapewniamy im dyskrecję i poszanowanie praw.

Zapraszamy

Zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

Skip to content