Zgłoszenia Dokumenty Zalecenia

Zgłoszenia

Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne.

Czytaj więcej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiedającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Czytaj więcej

Zalecenia

Nadpobudliwość, nadmierna lękliwość, trudności w czytaniu i pisaniu

Czytaj więcej
Sposoby przyjmowania zgłoszeń

Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne: Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego. Zgłoszenie może złożyć także pełnoletnia młodzież. Ponadto w zależności od rodzaju zgłoszenia (trudności w nauce, problemy emocjonalne itp.) należy złożyć dodatkowe dokumenty. UWAGA: W przypadku uczniów klas V szkoły podstawowej, klas II gimnazjum i klas II […]

Czytaj więcej

Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę. Niepowodzenia szkolne Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału Ogólne trudności w nauce – problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości Zindywidualizowana […]

Czytaj więcej

Badanie psychologiczno-pedagogiczne

Badanie psychologiczne Zazwyczaj badania psychologiczne zajmują jedną lub dwie sesje (innego dnia) po około 2-3 godziny zegarowe każda. W trakcie sesji możliwe są przerwy na życzenie dziecka lub badającego. Nawiązanie kontaktu Pierwszą i zasadniczą częścią badania jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu psychologa z dzieckiem. Dopiero po spełnieniu tego warunku wprowadzane są odpowiednie testy. Poniżej wymieniono kilka […]

Czytaj więcej

Misja Poradni

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży podejmując działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, doradcze, psychoedukacyjne i orzecznicze. Pomagamy rozwiązywać zgłaszane problemy wspierając działania wszystkich osób podejmujących trud wychowania i kształcenia młodych ludzi.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wysokim poziomie kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy. W kontaktach z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę nacechowaną szacunkiem, tolerancją, otwartością i życzliwością. Zapewniamy im dyskrecję i poszanowanie praw.

Opracowania

Zmiana zachowań agresywnych i przemocowych dzieci i młodzieży na zachowania pożądane i społecznie akceptowane Psychologiczne aspekty gotowości szkolnej – sfera intelektualna, emocjonalna i społeczna Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się RYZYKO DYSLEKSJI – czyli zagrożenie wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne jako forma stymulacji […]

Czytaj więcej

Zalecenia

I. Nadpobudliwość Zalecenia dla rodziców dzieci nadpobudliwych Zalecenia dla nauczycieli dzieci nadpobudliwych   II. Nadmierna lękliwość Postępowanie z dzieckiem lękliwym Wychowanie lękliwego dziecka   III. Trudności w czytaniu i pisaniu Recepty na dobre czytanie Recepty na dobre pisanie Potyczki z ortografią – samodzielna praca starszych uczniów  

Czytaj więcej

Scenariusze

Zabawy integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym Zabawy integracyjne dla dzieci/uczniów w młodszym wieku szkolnym Zabawy integracyjne dla dzieci/uczniów w starszym wieku szkolnym

Czytaj więcej