Linki

Odnośniki do zewnętrznych stron www o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, związanej z doradztwem zawodowym oraz instytucje systemu oświaty i inne związane z pomocą dzieciom i ich rodzinom.

Tematyka psychologiczno-pedagogiczna

Ogólne
Dla niepełnosprawnych
Dysleksja, dysortografia, dysgrafia
Dyskalkulia
ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi
Uzależnienia i przemoc
Internetowe księgarnie psychologiczno-pedagogiczne
Organizacje zawodowe psychologów i pedagogów
Tematyka logopedyczna
Doradztwo zawodowe
Instytucje systemu oświaty i inne związane z pomocą dzieciom i ich rodzinom