Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Niepowodzenia szkolne

Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału
 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu – wypełnia nauczyciel polonista
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 4. Poprawione dyktanda lub zeszyty – najlepiej z klas początkowych szkoły podstawowej
 5. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy

Ogólne trudności w nauce – problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości

 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf) Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf) Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 3. adobe-icon-02Zaświadczenie lekarskie

Dokumenty składane do Zespołu Orzekającego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf) Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (plik pdf)
  Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (dokument programu Word)
 3. adobe-icon-02Zaświadczenie lekarskie dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z ZUS (plik PDF)
  Zaświadczenie lekarskie dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z ZUS (dokument programu Word)
  UWAGA!!! W przypadku dzieci, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z ZUS lekarz specjalista powinien wypełnić OBYDWA zaświadczenia lekarskie. 
 4. adobe-icon-02Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (plik PDF)
  Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (dokument programu Word)

Nauczanie indywidualne
 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf) Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (plik pdf)
  Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (dokument programu Word)
 3. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu
 4. adobe-icon-02Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (plik PDF)
  Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (dokument programu Word)

Kształcenie specjalne

 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf) Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (plik pdf)
  Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (dokument programu Word)
  Zaświadczenie lekarskie dla dzieci z wadami słuchu: adobe-icon-02plik PDF dokument programu Word
  Zaświadczenie lekarskie dla dzieci z wadami wzroku: adobe-icon-02plik PDF dokument programu Word
 3. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu
 4. adobe-icon-02Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (plik PDF)
  Oświadczenie drugiego rodzica dla potrzeb Zespołu Orzekającego – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje na drugiego rodzica prawo do podpisania i złożenia wniosku do Zespołu Orzekającego również w jego imieniu (dokument programu Word)