Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Niepowodzenia szkolne

Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału
 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu – wypełnia nauczyciel polonista
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 4. Poprawione dyktanda lub zeszyty – najlepiej z klas początkowych szkoły podstawowej
 5. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy

Ogólne trudności w nauce – problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości

 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
 1. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 2. adobe-icon-02Zaświadczenie lekarskie

Dokumenty składane do Zespołu Orzekającego

Wczesne wspomaganie w rozwoju
 1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 2. adobe-icon-02Oświadczenie na ZO – jednoosobowe podpisywanie wniosku przez rodzica (wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje prawo na drugiego rodzica podpisanie i złożenie wniosku na zespół orzekający również w jego imieniu)
Nauczanie indywidualne
 1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu
 3. adobe-icon-02Oświadczenie na ZO – jednoosobowe podpisywanie wniosku przez rodzica (wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje prawo na drugiego rodzica podpisanie i złożenie wniosku na zespół orzekający również w jego imieniu)
Kształcenie specjalne
 1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu
 3. adobe-icon-02Oświadczenie na ZO – jednoosobowe podpisywanie wniosku przez rodzica (wypełnia się tylko w sytuacji, gdy jeden z rodziców deleguje prawo na drugiego rodzica podpisanie i złożenie wniosku na zespół orzekający również w jego imieniu)