Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Niepowodzenia szkolne

Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału
 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu – wypełnia nauczyciel polonista
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 4. Poprawione dyktanda lub zeszyty – najlepiej z klas początkowych szkoły podstawowej
 5. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy

Ogólne trudności w nauce – problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości

 1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
 1. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
 2. adobe-icon-02Zaświadczenie lekarskie

Dokumenty składane do Zespołu Orzekającego

Wczesne wspomaganie w rozwoju
 1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Nauczanie indywidualne
 1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii:

 

1/ Nowa organizacja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

 

2/ w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

 

0 18 26 77 604
515 791 549
515 791 565
727 606 610

 

3/ prosimy o składanie dokumentów do Poradni drogą pocztową na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
ul. Słowackiego 2
34-700 Rabka-Zdrój

 

4/ Zachęcamy do odwiedzania na naszej stronie zakładkę „"WSKAZÓWKI”, gdzie w „Opracowaniach” będziemy sukcesywnie zamieszczać wskazówki, porady oraz informacje dla rodziców i nauczycieli oraz konkretne ćwiczenia do pracy z dziećmi.

 

5/ Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanym w Aktualnościach.

Skip to content