Warsztaty: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców -zgłoszenia do 26.09.2023r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce – Zdroju zaprasza Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów szkolnych
i Wychowawców na warsztaty psychoedukacyjne rozwijające kompetencje wychowawcze.

Podstawy teoretyczne zaproponowanych warsztatów stanowić będą poglądy Thomasa Gordona (autor książki: „Wychowanie bez porażek”) oraz Adele Faber i Elaine Mazlish (autorki książki: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”).  
Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. skutecznego wyznaczania uczniom granic, empatycznego reagowania w trudnych sytuacjach szkolnych, zachęcania uczniów do współpracy i do samodzielności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, stosowania wzmocnień pozytywnych, sposobów unikania etykietowania uczniów.

Zdobyte umiejętności i wiedzę uczestnicy zajęć będą mogli wykorzystać nie tylko w pracy z uczniami w sytuacjach szkolnych, ale także w relacjach rodzinnych.

Zajęcia obejmą 10 spotkań warsztatowych i będą prowadzone przez dwóch doświadczonych psychologów.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 roku i będą odbywać się w środy w godzinach od 16.00 do 19.00, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2.

Optymalna wielkość grupy warsztatowej to grupa 14 – osobowa. W związku w tym liczba miejsc na proponowanych zajęciach jest ograniczona.

Zapraszamy chętnych nauczycieli i wychowawców.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób w Sekretariacie Poradni pod nr telefonu: 18 26 77 604  lub mailowo:  ppprabka@nowotarski.pl w terminie do 26 września 2023 roku.