Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Poradni w roku szkolnym 2023/2024

ŁOWCY DŹWIĘKÓW – zajęcia dla dzieci odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego

EKIPA NA TROPIE… – zajęcie rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami TUS dla dzieci kl. I-III

GRD Grupa Ryzyka Dysleksji – zajęcia dla uczniów kl. I

MOC EMOCJI – warsztaty dla uczniów kl. IV i V