Oferta poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Rabce – Zdroju jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju jest placówką oświatową i wszystkie świadczone usługi wykonuje nieodpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu przez rodziców dziecka lub przez pełnoletnią młodzież.

Rejon działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju swoją działalnością obejmuje teren:

 • Miasta i Gminy Rabka-Zdrój
 • Gminy Raba Wyżna
 • Gminy Spytkowice
 • Gminy Jabłonka
 • Gminy Lipnica Wielka

Zatrudnia zespół specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów. Wszyscy pracownicy Poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej oraz podejmując studia podyplomowe.

Zakres działania

Poradnia udziela pomocy dzieciom i ich rodzicom, młodzieży oraz nauczycielom i wychowawcom w zakresie:

 • diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • terapii pedagogicznej i logopedycznej,
 • terapii indywidualnej nastawionej na rozwiązywanie problemu,
 • doradztwa szkolnego i zawodowego dla uczniów kończących poszczególne etapy edukacyjne.

Ponadto:

 • obejmuje opieką psychologiczną i logopedyczną dzieci od 0 do 5 r. ż.,
 • udziela konsultacji nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz wspiera rodziców wychowujących te dzieci,
 • prowadzi wykłady i warsztaty dla rad pedagogicznych, zespołów samokształceniowych nauczycieli i dla rodziców,
 • prowadzi warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów kl. I szkół ponadpodstawowych,
 • udziela wskazówek rodzicom i nauczycielom pracującym z dzieckiem dyslektycznym.

 

Zgłaszanie dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową i wszystkie świadczone usługi wykonuje nieodpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu przez rodziców dziecka lub przez pełnoletnią młodzież.

Termin wizyty w Poradni należy uzgodnić w sekretariacie w godz. 8.00 – 17.00, tel. 18 267-76-04.

Zgłaszanie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne
Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego. Zgłoszenie może złożyć także pełnoletnia młodzież. Ponadto w zależności od rodzaju zgłoszenia (trudności w nauce, problemy emocjonalne itp.) należy złożyć dodatkowe dokumenty, które można pobrać z naszej witryny.

Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną
Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o objęcie dziecka terapią logopedyczną.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Poradnia jest placówką promującą wartość edukacji, wspomagającą rozwój osób i instytucji współdziałających z nią w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa i rozwiązywania problemów edukacyjnych w środowisku.
Odpowiadamy na potrzeby środowiska i tworzymy ofertę szkoleniową dla nauczycieli i rodziców na bieżąco dostosowując ją do zgłaszanego przez nich zapotrzebowania.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli, a także szkolenia rad pedagogicznych.

Tematyka oraz zakres zagadnień poruszanych w ramach w/w form wsparcia i nauczycieli jest uzależniona od zapotrzebowania zgłaszanego przez zainteresowane osoby i instytucje.

Pisemne zapotrzebowania na w/w działania prosimy składać w Sekretariacie Poradni.