Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Po raz kolejny rusza „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu”. Spotkania prowadzone są stacjonarnie w Poradni Psychologicznej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 15.00 Terminy: 07.11. 2022 (wyjątek), 05.12.2022, 09.01.2023 (wyjątek), 06.02.2023, 06.03.2023, 03.04.2023, 08.05.2022 (wyjątek), 05.06.2023r.

Drogi Rodzicu,

celem grupy wsparcia nie będzie tylko wymiana codziennych doświadczeń w zakresie trudności wychowawczych, edukacyjnych, ale przede wszystkim zapewnienie atmosfery wsparcia , zrozumienia i akceptacji dla przeżywanych emocji rodziców, którzy na co dzień wychowują dzieci dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań sytuacji trudnych, poszerzać wiedzę na temat rozumienia zachowań dzieci i poruszać tematy, które sami rodzice będą chcieli omawiać.  

Serdecznie zapraszam

Anna Kowalczyk-psycholog

Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o kontakt z prowadzącą. Zapisy telefoniczne pod numerem Poradni  tj. 182677604