SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli z terenu działania Poradni.

W ramach spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni.

Spotkania, w miarę możliwości, będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, ul. Słowackiego 2 w godzinach popołudniowych.
W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej na terenie działania Poradni spotkania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • mgr Magdalena Mrózek – logopeda
  • mgr Agnieszka Ralska – pedagog
Przejdź do treści