SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI LOGOPEDÓW

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI LOGOPEDÓW
z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju zaprasza na cykl spotkań organizowanych w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli logopedów.

Wspomniane spotkania organizowane będą w miarę możliwości w siedzibie Poradni, ul. Słowackiego 2, a w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach Sieci nauczyciele logopedzi mają możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

Każdorazowo na danym spotkaniu ustalana jest z uczestnikami tematyka oraz kolejny termin.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • mgr Agnieszka Bala – logopeda
  • mgr Magdalena Mrózek – logopeda