SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH
z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuować spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wspomagających z terenu działania naszej placówki.

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania. Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania, w miarę możliwości, będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, ul. Słowackiego 2 w godzinach popołudniowych.
W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej na terenie działania Poradni spotkania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu
u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • mgr Magdalena Mrózek – logopeda
  • mgr Maria Żmuda-Wąchała – psycholog

Zachęcamy do kontaktu:  wspomagajacy.ppprabka@gmail.com