Innowacje pedagogiczne realizowane w Poradni w roku szkolnym 2019/20

Nazwa innowacji Program diagnozy zagrożenia dysleksją dzieci trzyletnich Autor innowacji mgr Agnieszka Bala Rodzaj innowacji organizacyjna, metodyczna Stopień kreatywności doskonaląca Adresaci innowacji dzieci z grupy trzylatków przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju.   Nazwa innowacji Program profilaktyczno-wychowawczy „Asy współpracy” Autor innowacji mgr Ewa Zając, mgr Maria Żmuda-Wąchała Rodzaj innowacji […]

Niebieskie Sieci

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce – Zdroju organizuje cykl szkoleń Niebieskie Sieci w terminie 6 -7.12.2019 r. I. Uwarunkowania psychofizyczne funkcjonowania ucznia z autyzmem oraz wyznaczniki procesu edukacyjnego i wychowawczego w odniesieniu do ucznia z autyzmem. Uczeń autystyczny w edukacji włączającej. Warsztat wprowadzający dla wszystkich uczestników sieci. Termin: 6. […]

Skip to content