Efekty – grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA Grupa samokształceniowa i grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju Jak co roku na terenie naszej placówki raz w miesiącu, tj. w drugi czwartek miesiąca odbywały się spotkania psychologów pedagogów szkolnych. Spotkania mają charakter grupy wsparcia, gdzie rozwiązywane są trudne problemy z jakimi spotykają się szkolni […]

Efekty – szkolenia dla nauczycieli

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych nt „Ocena gotowości szkolnej oraz specyfika funkcjonowania młodszych dzieci”. W roku szkolnym 2012/13 nasza placówka w ramach akcji promocyjno-informacyjnej MEN „Sześciolatek w szkole” zorganizowała cykl szkoleń dla nauczycieli z wszystkich przedszkoli oraz nauczycieli z klas I-III szkół […]

Efekty – praktyki studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE W roku 2012/2013 zrealizowano praktyki studenckie dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Pod kierunkiem mgr Agnieszki Bali realizowano wolontariat na terenie Poradni jak i poza nią. Działania te pozwoliły przygotować przyszłych logopedów do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi oraz objąć terapią dzieci, które […]

Efekty – praca z rodzicami

SZKOLENIA DLA RODZICÓW Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wspomaga także wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny poprzez prowadzenie prelekcji adresowanych do rodziców. W roku szkolnym 2012/13 pracownicy Poradni przeprowadzili w terenie 9 spotkań na temat „Dojrzałości szkolnej”, w których wzięli udział rodzice pięcio- i sześciolatków. Spotkania miały miejsce w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej, […]

Efekty – działania terapeutyczne

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE W Poradni prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W roku szkolnym 2012/13 indywidualnymi zajęciami zostało objętych: 4 uczniów szkół podstawowych z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce czytania i pisania zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, w ramach których stumulowano rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych uczniów oraz rozwijano umiejętność czytania i pisania, 3 dzieci odroczonych od spełniania […]

Przejdź do treści