Efekty – praktyki studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE

W roku 2012/2013 zrealizowano praktyki studenckie dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

Pod kierunkiem mgr Agnieszki Bali realizowano wolontariat na terenie Poradni jak i poza nią.

Działania te pozwoliły przygotować przyszłych logopedów do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi oraz objąć terapią dzieci, które wymagały intensywnej i systematycznej stymulacji rozwojowej i językowej.