Efekty – szkolenia dla nauczycieli

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/13

Cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych nt „Ocena gotowości szkolnej oraz specyfika funkcjonowania młodszych dzieci”.

W roku szkolnym 2012/13 nasza placówka w ramach akcji promocyjno-informacyjnej MEN „Sześciolatek w szkole” zorganizowała cykl szkoleń dla nauczycieli z wszystkich przedszkoli oraz nauczycieli z klas I-III szkół podstawowych z terenu działania Poradni nt „Ocena gotowości szkolnej oraz specyfika funkcjonowania młodszych dzieci”.
Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

– funkcjonowanie dzieci 6 i 7-letnich w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,
– diagnoza gotowości szkolnej,
– objawy ryzyka dysleksji rozwojowej u dzieci,
– dziecko z ADHD i zasady pracy,
– zasady dobrej współpracy z rodzicami,
– budowanie wewnętrznej motywacji do nauki u dziecka.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 104 nauczycieli.
Szkolenia odbyły się:

  • 20.02.2013 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, które było adresowane do nauczycieli z Gminy Lipnica Wielka; w szkoleniu wzięło udział 22 nauczycieli,
  • 27.02.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, które było adresowane do nauczycieli z Gminy Jabłonka; w szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli,
  • 05.03.2013 r. na terenie Gimnazjum w Rabie Wyżnej, które było adresowane do nauczycieli z Gminy Spytkowice i Raba Wyżna; w szkoleniu wzięło udział 31 nauczycieli,
  • 11.03.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju, które było adresowane do nauczycieli z Gminy Rabka-Zdrój; w szkoleniu wzięło udział 21 nauczycieli.