SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. (środa)
o godz. 15.00.
Tematem spotkania będzie: Współpraca z rodzicami w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć specjalistycznych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci:

  • mgr Magdalena Mrózek – logopeda
  • mgr Agnieszka Ralska – pedagog