SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zaproszenie na pierwsze spotkanie w dniu 15.10.2020 r.,  o godz. 15.00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 wzbogaca swoją ofertę o nową formę wsparcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia skierowaną tym razem do specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracujących z dziećmi posiadającymi OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA z terenu działania Poradni.

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy terapeutycznej, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdroju, ul. Słowackiego 2 w godzinach popołudniowych. Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się w dniu 15. 10. 2020 r. (czwartek) o godzinie  15.00. Tematyka oraz terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami Sieci.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci:

  •  mgr Agnieszka Bala
  • mgr Aleksandra Nowakowska