Niebieskie Sieci

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Rabce – Zdroju
organizuje cykl szkoleń Niebieskie Sieci
w terminie 6 -7.12.2019 r.

I. Uwarunkowania psychofizyczne funkcjonowania ucznia z autyzmem oraz wyznaczniki procesu edukacyjnego i wychowawczego w odniesieniu do ucznia z autyzmem. Uczeń autystyczny w edukacji włączającej.
Warsztat wprowadzający dla wszystkich uczestników sieci.

Termin: 6. 12. 2019 r.
Godzina: 16.00 – 19.00.
Prowadząca: mgr Agnieszka Bala

II. Rola nauczyciela wspomagającego w usamodzielnieniu dziecka autystycznego.
Programowanie pracy.
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli wspomagających.

Termin: 7. 12. 2019 r.
Godzina 9.00 – 11.00
Prowadząca: mgr Karolina Dziwisz
mgr Agnieszka Bala
III. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju w przedszkolu dla dziecka autystycznego. Diagnoza, edukacja, terapia.
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkola.

Termin: 7. 12. 2019 r.
Godzina 11.15 – 13.15
Prowadząca: mgr Agata Skoczyk
mgr Agnieszka Bala

IV. Profil terapeutyczno – edukacyjny do pracy indywidualnej z dzieckiem autystycznym. Organizacja terapii i nauczania.
Warsztat przeznaczony dla pedagogów.

Termin: 7. 12. 2019 r.
Godzina 13.30- 15.30
Prowadząca: mgr Magdalena Mrózek
mgr Agnieszka Bala

V. Słyszę, widzę, mówię Programowanie terapii logopedycznej dla dziecka autystycznego z uwzględnieniem stopnia zaburzenia.
Warsztat przeznaczony dla logopedów.

Termin: 7. 12. 2019 r.
Godzina: 15.45- 17.45
Prowadząca: mgr Iwona Kowalcze – Filar
mgr Agnieszka Bala

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
6. 12. 2019 r. /piątek/ od godziny 9.00 do 14.00 odbędą się konsultacje dla rodziców wraz z dziećmi, u których zdiagnozowano autyzm lub dla dzieci, u których istnieje podejrzenie wystąpienia tego zaburzenia.
Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Osoba odpowiedzialna – mgr Agnieszka Bala

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne osób chętnych na warsztaty w terminie do 30 listopada 2019 r. (tel. 18 26 77 604).

Osoby do których można kierować pytania w sprawie warsztatów, zapisów.
mgr Agnieszka Bala – główny koordynator

mgr Agnieszka Bala – koordynator sieci logopedów
mgr Agnieszka Juszczak – koordynator sieci pedagogów
mgr Magdalena Mrózek – koordynator sieci nauczycieli przedszkola
mgr Magdalena Mrózek – koordynator sieci nauczycieli wspomagających