Innowacje pedagogiczne realizowane w Poradni w roku szkolnym 2019/20

Nazwa innowacji Program diagnozy zagrożenia dysleksją dzieci trzyletnich
Autor innowacji mgr Agnieszka Bala
Rodzaj innowacji organizacyjna, metodyczna
Stopień kreatywności doskonaląca
Adresaci innowacji dzieci z grupy trzylatków przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju.

 

Nazwa innowacji Program profilaktyczno-wychowawczy „Asy współpracy”
Autor innowacji mgr Ewa Zając, mgr Maria Żmuda-Wąchała
Rodzaj innowacji metodyczna (funkcja: wychowawcza)
Stopień kreatywności doskonaląca
Adresaci innowacji Uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, ich rodzice, a także nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami na terenie szkoły.

&nbps;

Nazwa innowacji Program rozwijający kompetencje językowe dzieci w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania@
Autor innowacji mgr Magdalena Mrózek
Rodzaj innowacji organizacyjna, metodyczna
Stopień kreatywności doskonaląca
Adresaci innowacji dzieci trzyletnie i czteroletnie z przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju