Jak wspierać dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie? Informacje dla rodziców i nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat tego jak wspierać dzieci oraz jak
z nimi rozmawiać w sytuacji inwazji Rosji na Ukrainę opracowanymi przez mgr Annę Kowalczyk oraz
mgr Małgorzatę Wilk.

Jak mówić o wojnie w Ukrainie – informacje dla rodziców

Jak zachowywać się w obliczu wojny w Ukrainie – informacje dla pedagogów