SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 18.10.2021r.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie w dniu 18.10.2021 r.,  o godz. 16.15.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 wzbogaca swoją ofertę o nową formę wsparcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia skierowaną tym razem do specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracujących z dziećmi posiadającymi OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA z terenu działania Poradni.

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy terapeutycznej, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdroju, ul. Słowackiego 2
w godzinach popołudniowych. 

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w dniu 18. 10. 2021r. (poniedziałek) o godzinie  16.15.  Temat pierwszego spotkania: „ŚRODOWISKOWY  MODEL WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA”,
który przedstawi Dyrektor Poradni PPP mgr Ewa Paśko.

Tematyka oraz terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami Sieci