Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z afazją – spotkanie 11.10.2022r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2022/2023 organizuje spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów  z terenu działania naszej placówki.

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających ze specyfiki pracy z dzieckiem,
u którego zdiagnozowano afazję, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania.

Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania, w miarę możliwości, będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju,
ul. Słowackiego 2 w godzinach popołudniowych.
W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej na terenie działania Poradni spotkania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • mgr Agnieszka Bala – logopeda

Na pierwsze spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 11.10.2022r. o godzinie 16.00.