Nauczyciele wspomagający, nauczyciele przedszkola

Dla nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli zostały utworzone oddzielne adresy e-mail, pod którymi można bezpośrednio kontaktować się z pracownikami Poradni odpowiedzialnymi za organizowanie spotkań w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkola.

Adresy :
wspomagajacy.ppprabka@gmail.com
siecprzedszkoli.ppprabka@gmail.com