Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających zaburzenia w rozwoju psychoruchowym.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których rozwój przebiega wolniej lub nieharmonijnie uniemożliwiając im osiągnięcie w odpowiednim czasie pełnej gotowości do podjęcia nauki w klasie I.

Zajęcia będą odbywać się w okresie od października 2016 roku do lutego 2017 roku raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Poradni w Rabce- Zdroju.

Zajęcia prowadzą:

mgr Agnieszka Juszczak – pedagog
mgr Dorota Suchocka – pedagog

Liczba miejsc ograniczona!

Skip to content