Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

ZAJĘCIA METODĄ RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia kierowane do dzieci w młodszym wieku szkolnym (kl. 0 – I)

przejawiających trudności w koncentracji uwagi i dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz ich rodziców oraz opiekunów.

Celem zajęć  będzie wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, a udział w zajęciach będzie wpływał stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

W ramach zajęć grupowych z dziećmi będziemy wykonywali ćwiczenia:

– rozwijające świadomość osoby,
– kształtujące świadomość schematu ciała,
– kształtujące świadomość przestrzeni,
– oparte na relacji „z” /relacji opiekuńczej/,
– rozwijające relację „przeciwko” /relację mocy i energii/,
– oparte na relacji „razem” /relacji partnerskiej/.

Zajęcia będą odbywać się na terenie Poradni w drugim półroczu roku szkolnego 2016/17.

Zajęcia prowadzą: mgr Agnieszka Juszczak i mgr Dorota Suchocka – pedagodzy Poradni

Zajęcia nieodpłatne.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia osobiste lub telefoniczne u prowadzących zajęcia – pani mgr Agnieszki Juszczak lub pani mgr Doroty Suchockiej do 31.01.2017 r.

Przejdź do treści