Zajęcia GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W RABCE – ZDROJU

 Organizuje zajęcia „GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM)”

Zajęcia są kierowane do uczniów klas VI i klas I gimnazjów.

Celem zajęć będzie praca nad rozwojem osobistym.

W ramach zajęć uczestnicy m.in.:

– poznają swoje mocne i słabe strony,
– poznają swoje talenty,
– poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. porażka, pominięcie, agresja),
– poznają wybrane mnemotechniki,
– nauczą się formułować cele i planować działania, tak aby je zrealizować.

Zajęcia opierać się będą o aktywne metody pracy.

Zajęcia będą odbywać się na terenie Poradni raz w tygodniu, tj. we wtorki w godzinach: 15.00 – 17.00 w okresie od października 2016 roku do lutego 2017 roku.
Zajęcia są nieodpłatne.  Liczba miejsc ograniczona.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub mailowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2,

 do Pani Doroty Suchockiej lub do Pani Doroty Trzop
w terminie do 30 września 2016 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przejdź do treści