Zajęcia GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM+) – trening interpersonalny

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM+) – TRENING INERPERSONALNY

Jest to cykl zajęć grupowych przeznaczonych dla młodzieżyz klas III szkół gimnazjalnych oraz z klas I szkół ponadgimnazjalnych chcących poznać swoje możliwości, wzmocnić kompetencje społeczne, a także nauczyć się radzić sobie z problemami życia codziennego. Zajęcia obejmują następującą grupę modułów tematycznych:

– trening interpersonalny,
– trening asertywności,
– warsztaty radzenia sobie ze stresem,
– trening wzmacniania poczucia własnej wartości

Niniejsza propozycja skierowana jest do osób pragnących doskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.

Zajęcia będą odbywać się w drugim półroczu roku szkolnego 2016/17.

Zainteresowanych prosimy o kierowanie zgłoszeń do 31.01.2017 r. do osób prowadzących zajęcia, tj. Pani mgr Doroty Trzop lub Pani mgr Doroty Suchockiej.

Przejdź do treści