Zajęcia dla dzieci i ich rodziców prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

ZAJĘCIA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia kierowane do dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I przejawiających trudności w koncentracji uwagi i dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz ich rodziców oraz opiekunów.

Celem zajęć będzie wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, a udział w zajęciach będzie wpływał stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.
W ramach zajęć grupowych z dziećmi będziemy wykonywali ćwiczenia:

– rozwijające świadomość osoby,
– kształtujące świadomość schematu ciała,
– kształtujące świadomość przestrzeni,
– oparte na relacji „z” /relacji opiekuńczej/,
– rozwijające relację „przeciwko” /relację mocy i energii/,
– oparte na relacji „razem” /relacji partnerskiej/.

Zajęcia będą odbywać się na terenie Poradni w okresie od października 2017 roku do lutego 2018 r.

Zajęcia prowadzą: mgr Agnieszka Juszczak i mgr Dorota Suchocka – pedagodzy Poradni

Zajęcia nieodpłatne. Liczba miejsc ograniczona

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia osobiste lub telefoniczne u prowadzących zajęcia – pani mgr Agnieszki Juszczak lub pani mgr Doroty Suchockiej do 30.09.2017 r.

Przejdź do treści