Warsztaty dla zdolnych uczniów

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W RABCE – ZDROJU

Organizuje zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym.
Zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem zajęć będzie m.in.:
• rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i pasji poznawczych dzieci;
• stymulowanie rozwoju myślenia twórczego i wyobraźni,
• stworzenie szansy na odkrycie nowych możliwości i talentów dziecka,
• wzmacnianie kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci zdolnych.

Zajęcia będą się odbywały w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 w czwartki w godzinach 14.30 do 15.30 w siedzibie Poradni w Rabce – Zdroju.
Zajęcia będą prowadzone przez psychologa i pedagoga Poradni.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub mailowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2, do Pani Aleksandry Nowakowskiej /psycholog/ lub do Pani Agnieszki Juszczak /pedagog /.

Serdecznie zapraszamy

Przejdź do treści