WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – upośledzenie w stopniu lekkim

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI z cyklu „Praca z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym w warunkach przedszkola/szkoły”

PRACA Z UCZNIEM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju zaprasza nauczycieli, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w warsztatach „Praca z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” na zajęcia warsztatowe w dniu 8.05.2014 r. (czwartek), godz. 14.00.

Warsztaty odbędą się na terenie Poradni, w Sali Konferencyjnej. Przewidywany czas warsztatów to około 3 – 4 godziny zegarowe. Szczegółowe informacje na temat warsztatów można uzyskać w Sekretariacie Poradni lub kontaktując się z panią mgr Dorotą Suchocką.

Przejdź do treści