WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – praca z uczniem ze spektrum autyzmu

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI z cyklu „Praca z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym w warunkach przedszkola/szkoły”

PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju zaprasza nauczycieli, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w warsztatach „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera” na zajęcia warsztatowe w dniu 28.04.2014 r. (poniedziałek), godz. 14.00.

Warsztaty odbędą się na terenie Poradni, w Sali Konferencyjnej. Przewidywany czas warsztatów to około 3 – 4 godziny zegarowe.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można uzyskać w Sekretariacie Poradni lub kontaktując się z panią mgr Ewą Paśko

Skip to content