Szkolenie dla rodziców – Nowe media – szanse i zagrożenia dla funkcjonowania dzieci i młodzieży

SZKOLENIE DLA RODZICÓW
„Nowe media – szanse i zagrożenia dla funkcjonowania dzieci i młodzieży.”

Odkąd środki masowego przekazu stały się bez ograniczeń dostępne dla wszystkich, a cyfryzacja i komputeryzacja zdominowała sposób porozumiewania się ludzi, odtąd przed rodzicami i nauczycielami powstały nowe wyzwania wychowawcze. Zwiększająca się liczba dzieci dyslektycznych, dzieci z wadami wymowy oraz przejawiających liczne trudności emocjonalne, wymaga szczególnie od rodziców świadomości przyczyn powyższych problemów. Mamy do czynienia także z nową formą przemocy. Na cyberprzemoc szczególnie narażone są dzieci. Dlatego ważne jest, aby rodzice wnikliwie poznali zjawisko cyberprzemocy, nauczyli się zapobiegać jej powstaniu oraz w odpowiednim czasie reagować w sytuacjach dostrzeżonego zagrożenia.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Wpływ nowoczesnej technologii na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne dzieci,
  • charakterystyka zjawiska agresji, przemocy i cyberprzemocy,
  • trendy i zachowania młodzieży korzystającej z internetu
  • czym jest szkodliwe używanie?
  • Źródła zagrożeń w sieci
  • jak rozpoznać, że moje dziecko stało się ofiarą/sprawcą cyberprzemocy,
  • unormowania prawne dotyczące cyberprzemocy
  • zapobieganie cyberprzemocy, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o odpowiedzialności w „sieci”,
  • Formy i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w „sieci”,
  • Gdzie szukać pomocy?

Prosimy zainteresowane szkoły o zgłaszanie zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia dla rodziców z tej tematyki listownie lub mailowo:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka-Zdrój
ppprabka@nowotarski.pl

Przejdź do treści