Szkoła dla nauczycieli i wychowawców

SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce – Zdroju zaprasza Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów szkolnych i Wychowawców na warsztaty psychoedukacyjne rozwijające kompetencje wychowawcze.

Podstawy teoretyczne zaproponowanych warsztatów stanowić będą poglądy Thomasa Gordona (autor książki: „Wychowanie bez porażek”) oraz Adele Faber i Elaine Mazlish (autorki książki: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”).

Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. skutecznego wyznaczania uczniom granic, empatycznego reagowania w trudnych sytuacjach szkolnych, zachęcania uczniów do współpracy i do samodzielności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, stosowania wzmocnień pozytywnych, sposobów unikania etykietowania uczniów.

Zdobyte umiejętności i wiedzę uczestnicy zajęć będą mogli wykorzystać nie tylko w pracy z uczniami w sytuacjach szkolnych, ale także w relacjach rodzinnych.

Zajęcia obejmą 10 spotkań warsztatowych i będą prowadzone przez 2 doświadczonych psychologów.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 roku i będą odbywać się w środy w godzinach od 16.00 do 18.30, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2.

Optymalna wielkość grupy warsztatowej to grupa 15 – osobowa, a więc liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy chętnych nauczycieli i wychowawców.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób w Sekretariacie Poradni pod
nr telefonu: 18 26 77 604 lub mailowo: ppprabka@nowotarski.pl
w terminie do 28 września 2017 roku.

Przejdź do treści