SAPER – Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych „SAPER” dla uczniów klas II – IV
oraz klas V-VI szkoły podstawowej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W RABCE – ZDROJU

Organizuje zajęcia profilaktyczno – wychowawcze:

„Program Saper”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych.

Celem zajęć będzie rozbudzenie u dzieci uczestniczących w zajęciach odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz radzenia sobie z przejawami agresji.

Zajęcia są nieodpłatne, liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą się odbywać w II półroczu roku szkolnego 2017/18.

„Program Saper” prowadzony będzie przez pedagogów Poradni.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub mailowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2,  do Pani Doroty Suchockiej.

Osoby zainteresowanie zajęciami prosimy o kierowanie zgłoszeń w terminie do 31.01.2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przejdź do treści