Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych „SAPER” dla uczniów klas II – IV oraz klas V-VI szkoły podstawowej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W RABCE – ZDROJU

 Organizuje zajęcia profilaktyczno – wychowawcze:

 „Program Saper”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych.

Celem zajęć będzie rozbudzenie u dzieci uczestniczących w zajęciach odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz radzenia sobie z przejawami agresji.

Zajęcia są nieodpłatne.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/17 planowane są zajęcia dla uczniów z klas  II – IV, natomiast w drugim półroczu zajęcia dla uczniów z klas V-VI.

„Program Saper” prowadzony będzie przez psychologa i pedagoga Poradni.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub mailowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2, do Pani Ewy Paśko /psycholog/ lub do Pani Doroty Suchockiej /pedagog /.

Zainteresowanych rodziców uczniów z klas II – IV prosimy o zgłoszenia w terminie do 30.09.2016 r., natomiast rodziców uczniów z klas V-VI prosimy zgłoszenia w terminie do 31.01.2017 r.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przejdź do treści