Oferta zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Poradni w roku szkolnym 2022/23

Logorytmika dla Smyka – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Fundamentalny trening sensomotoryczny czyli holistyczne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka – zajęcia dla dzieci 6-letnich

GRD Grupa Ryzyka Dysleksji – zajęcia dla uczniów kl. I

Empatia Plus – warsztaty dla uczniów kl. IV i V