Konferencja „Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci”

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju
oraz
Dyrektor Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Rabce – Zdroju i Jabłonce
przy współpracy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju

serdecznie zapraszają na konferencję

„Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci”

Konferencja odbędzie się dnia 26.09.2019 r. w Kinie Śnieżka
w Rabce-Zdroju, przy ul. Nowy Świat 8

Program konferencji:
10.00-10.20 Powitanie
10.20-11.10 „Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu” – dr hab., prof. UP Marta Korendo
11.10-12.00 „Padaczka i różnicowanie zaburzeń napadowych u małych dzieci” – dr n. med. Bogusława Zelwiańska
12.00-12.20 Przerwa kawowa
12.20-13.10 „TIMP – Test of Infant Motor Performance – wprowadzenie do skali diagnostycznej”
– mgr Paweł Wiktor
13.10-13.30 „Diagnostyka i terapia małych dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce – Zdroju oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych prowadzonych przez PSONI ” – mgr Ewa Paśko, mgr Katarzyna Zachwieja
13.30-14.00 Studium przypadku dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju – mgr Agnieszka Bala
14.00 -14.15 Zakończenie konferencji
15.00 Warsztat dla terapeutów „Praca z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju” –mgr Agnieszka Bala oraz indywidualne konsultacje specjalistyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, ul. Słowackiego 2 – prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr telefonu 18 26 77 604
27.09.2019, godz. 10.00 Warsztat dla rodziców „Jak wspomagać dziecko w środowisku domowym”
– mgr Agnieszka Bala oraz indywidualne konsultacje specjalistyczne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jabłonce, ul. Tetmajera 4 – prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr telefonu 608 759 067