GROM – Grupa Rozwoju Osobistego Młodzieży

Zajęcia GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM)
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W RABCE – ZDROJU

Organizuje zajęcia „GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY (GROM)”
Zajęcia są kierowane do uczniów klas VI i VIII szkół podstawowych.

Celem zajęć będzie praca nad rozwojem osobistym.
W ramach zajęć uczestnicy m.in.:
– poznają swoje mocne i słabe strony,
– poznają swoje talenty,
– poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. porażka, pominięcie, agresja),
– poznają wybrane mnemotechniki,
– nauczą się formułować cele i planować działania, tak aby je zrealizować.

Zajęcia opierać się będą o aktywne metody pracy.

Zajęcia będą odbywać się na terenie Poradni raz w tygodniu, tj. w czwartki w godzinach popołudniowych w okresie od października 2018 roku do maja 2019 roku.

Zajęcia są nieodpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Przejdź do treści