Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna prowadzi badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.
Celem badań jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez wczesne wykrycie, a następnie zmniejszenie niekorzystnych konsekwencji występujących u nich zaburzeń.
W roku szkolnym 2012/13 badaniami przesiewowymi objęto 26 dzieci z rocznika 2007 z Przedszkola w Chabówce, a ich rodziców zapoznano z wynikami badań oraz przekazano wskazówki do dalszego postępowania.

Przejdź do treści